Voorwaarden

////////

DE VECTORWORKS
ONTWERPPRIJS

Sponsor

Sponsor is Vectorworks, Inc, 7150 Riverwood Drive, Columbia, MD 21046, Verenigde Staten ("Sponsor").

Timing

De Vectorworks Ontwerpprijs 2016-2017 en Richard Diehl Award (de 'Scholarship') gaan van start op 12 oktober 2016 en eindigen op 15 juli 2017.

Wie kan meedoen?

De Ontwerpprijs is alleen voor studenten ingeschreven in een ontwerp-gericht programma tijdens het academiejaar 2016-2017 of voor afgestudeerden van een ontwerp-programma in 2015 of 2016 en voor diegenen die 18 jaar of ouder zijn op het tijdstip van inschrijven. Werknemers van Vectorworks, Inc. en zijn distributeurs, partners, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, alsook hun directe familieleden (echtgenoot, ouder, kind, broer/zus en hun respectievelijke echtgenoten, ongeacht waar zij wonen) of personen in hetzelfde huishouden van deze werknemers, al of niet gerelateerd, komen niet in aanmerking.

Hoe inschrijven?

Deelnemers dienen volgende stappen te voltooien via www.vectorworks.net/scholarship:

 1. Dien het aanvraagformulier in.
 2. Upload een projectbestand in PDF-, .mp4- of .mov-bestandsformaat.
 3. Winnaars van de Vectorworks Ontwerpprijs komen automatisch in aanmerking voor het winnen van de Richard Diehl Award

Inzendingen mogen niet bestaan uit openlijk suggestieve, onnodig gewelddadige of beledigende inhoud. Wij verbieden denigrerende boodschappen gericht op welke etnische, raciale, geslachts- of leeftijdsgroep dan ook.

Om deel te nemen aan de Ontwerpprijs of om prijzen te winnen dient u niet over te gaan tot aankoop. Een gratis, 30-daagse proefversie van Vectorworks-software kan aangevraagd worden op www.vectorworks.net/trial.

Kansen op winst

Op basis van de beoordelingsmatrix zullen de juryleden maar liefst drie Vectorworks Ontwerpprijzen uitreiken. Hiervoor baseren zij zich op:

 • Ontwerpkwaliteit
 • Technologie
 • Concept en Originaliteit
 • Presentatie
 • Uitleg van design.

Ontwerpprijzen

Toegekende prijzen:

 • $3.000 USD (De som wordt bepaald door de wisselkoersen vanaf 18 augustus 2017)
 • Eén winnaar van een Vectorworks Ontwerpprijs zal verkozen worden tot winnaar van de Richard Diehl Award ($7.000 USD).
 • Vectorworks Studio-licenties voor de faculteit van de winnaars.
 • Media-aandacht en netwerkmogelijkheden.
 • Andere voordelen variëren op basis van het land van verblijf.

De winnaars zullen op de hoogte worden gebracht omstreeks 3 augustus 2017 via het e-mailadres dat tijdens de inschrijving werd opgegeven. Indien de Sponsor geen respons ontvangt binnen de vijf dagen, zal een vervangende winnaar worden geselecteerd. De initiële winnaar verliest hierbij alle recht en aanspraak op de prijs.

Licentie

Alle deelnemers aan de Ontwerpprijs verschaffen geautoriseerde partijen, zoals partners, filialen, dochterondernemingen, agentschappen, agenten en hun werknemers, ambtenaren, directeuren en vertegenwoordigers een onherroepelijk, voortdurende, wereldwijde niet-exclusieve licentie om hun werken te reproduceren, te distribueren en weer te geven (met vermelding van naam indien mogelijk) in het kader van reclame en marketing van de Ontwerpprijs. Dit zonder extra vergoeding en geldend voor welke media dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: sociale media, e-mail, reclame, onderpand, website-integratie en beurzen. Vertoning of publicatie van een inzending op de website van een geautoriseerde partij betekent niet dat de deelnemer in kwestie geselecteerd zal worden als winnaar. Geautoriseerde partijen zullen niet worden verplicht tot de betaling van een aanvullende vergoeding of extra toestemming voor zulk gebruik. Bovendien zorgt de inschrijving van de deelnemer ervoor dat geautoriseerde partijen het onbeperkt recht krijgen op alle uitingen van de deelnemer, gemaakt in het licht van de Ontwerpprijs, met inbegrip van winnende foto's, namen van de winnaars, elke vorm van publiciteit of reclame gelieerd aan de Ontwerpprijs of toekomstige promoties zonder compensatie of goedkeuring (behalve daar waar wettelijk verboden).

Beperking van aansprakelijkheid

Bij inschrijving voor de Ontwerpprijs worden de opdrachtgever en haar geautoriseerde partijen gevrijwaard van alle schuld omtrent verwondingen, verliezen en schade die voortvloeien uit de deelname aan deze Ontwerpprijs.

Recht op het annuleren of opschorten van de Ontwerpprijs

Als de Ontwerpprijs niet kan doorgaan zoals gepland wegens computervirussen, bugs, worms, Trojaanse paarden, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storingen of andere oorzaken die buiten de controle van de Sponsor vallen en een corrupte invloed hebben op de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het goede verloop van de Ontwerpprijs, dan behoudt de Sponsor zich het recht om naar eigen goeddunken elk individu te diskwalificeren die heeft geknoeid met het inschrijvingsproces en/of het recht om de Ontwerpprijs te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten. Als de Sponsor kiest om de promotie te annuleren of te beëindigen, verliest deze het recht op de inzendingen.

Lijst van winnaars

De namen van de winnaars zullen beschikbaar zijn op vectorworks.net/scholarship omstreeks 18 augustus 2017. Stuur een e-mail naar academicteam@vectorworks.net om de voornaam, familienaam en land van herkomst van de winnaars te verkrijgen.

United States of America - (click here to change)